• Muhyo to Rouji no Mahouritsu Soudan Jimusho 2nd Season الحلقة 1
 • Muhyo to Rouji no Mahouritsu Soudan Jimusho 2nd Season الحلقة 2
 • Muhyo to Rouji no Mahouritsu Soudan Jimusho 2nd Season الحلقة 3
 • Muhyo to Rouji no Mahouritsu Soudan Jimusho 2nd Season الحلقة 4
 • Muhyo to Rouji no Mahouritsu Soudan Jimusho 2nd Season الحلقة 5
 • Muhyo to Rouji no Mahouritsu Soudan Jimusho 2nd Season الحلقة 6
 • Muhyo to Rouji no Mahouritsu Soudan Jimusho 2nd Season الحلقة 7
 • Muhyo to Rouji no Mahouritsu Soudan Jimusho 2nd Season الحلقة 8
 • Muhyo to Rouji no Mahouritsu Soudan Jimusho 2nd Season الحلقة 9
 • Muhyo to Rouji no Mahouritsu Soudan Jimusho 2nd Season الحلقة 10
 • Muhyo to Rouji no Mahouritsu Soudan Jimusho 2nd Season الحلقة 11
 • Muhyo to Rouji no Mahouritsu Soudan Jimusho 2nd Season الحلقة 12 والاخيرة